Konsolidator® strömlinjeformar den finansiella konsoliderings- och rapporteringsprocessen hos koncerner och gör det möjligt för ekonomifunktionen att skapa ökat strategiskt värde.

Våra kunder varierar i storlek från mindre privatägda koncerner till stora börsnoterade koncerner. Alla med samma mål: Att förenkla konsolideringsprocessen genom att använda ”best-of-breed”-programvara.

 

Enkelt og flexibelt

Vi vill att din koncern ska ha en enkel finansiell konsoliderings- och rapporteringsprocess. Med Konsolidator® är tidsåtgången för att ta fram en konsoliderad finansiell rapportering av hög kvalitet minimal. Dessutom är processen garanterat flexibel tack vare en molnlösning och du kan nå Konsolidator® via din webbläsare, vår app för smarta telefoner och surfplattor eller vårt tilläggsprogram för Excel, Konsolidator Konnect.

Kvalitet och användarvänlighet i fokus

Konsolidators grundare har många års erfarenhet inom redovisning och ekonomi i sina tidigare roller som statsauktoriserad revisor respektive CFO och bakom lösningen finns redovisningsspecialister som vet vilka behov och utmaningar du som ekonomiansvarig har. Konsolidator ger enhetlighet under alla rapporteringsmånader och innehåller alla komponenter för att ta fram en finansiell ledningsrapport, inklusive kassaflödesanalys och KPIer (Key Performance Indicators). När lösningen utvecklades låg fokus på datakvalitet och användarvänlighet. Dina konsoliderade finansiella data visas på ett överskådligt sätt så att det blir enkelt för dig att presentera dina siffror.

Konsolidator innehåller följande funktioner

  • Konsoliderad redovisning för koncern og underkoncerner
  • Kassaflödeanalys
  • Budget och prognos
  • KPIer (Key Performance Indicators)
  • Automatiserad valutaomräkning och beräkning av minoritetsandelar
  • Eliminering mellan koncernföretag
  • Transparent vertifieringskedja
  • Användargränssnitt för ERP- och BI-systeme
  • Konsolidator Konnect (tilläggsprogram för Excel)
  • App för smarta telefoner och surfplattor

Software as a Service (SaaS)

Konsolidator är en molnbaserad lösning, vilket innebär att du inte behöver oroa dig över installationer, säkerhetskopior och uppdateringar – systemuppgraderingar och nya funktioner blir omedelbart tillgängliga för alla användare och dina data sparas på ett säkert sätt i molnet.


Konsolidator Konnect gör det möjligt att ta fram ledningsrapporter och årsredovisningar med noter och analyser direkt i Excel. Med en tilläggsmodul får du via Excel direkt tillgång till siffrorna i Konsolidator och kan bygga upp dina rapporter, inkl. grafer och jämförelsesiffror.

Kundframgängar

”Med Konsolidator blir vår finansiella konsolidering en enkel uppgift och resultatet korrekt. Det är ett snabbt, pålitligt och effektivt verktyg”

säger Dahl Christensen, CFO hos Miinto ApS

”Med Konsolidator blir vår finansiella konsolidering en enkel uppgift och resultatet korrekt. Det är ett snabbt, pålitligt och effektivt verktyg”, säger Martin Dahl Christensen, CFO hos Miinto ApS.

”Konsolidator är ett pålitligt finansiellt konsolideringsverktyg. Det har fungerat oklanderligt för oss och vi har inte en enda gång ångrat att vi började använda det. Konsolidator håller vad de lovar och verktyget ersatte vår manuella Excel-metod på ett bra och väldokumenterat sätt. Data visas överskådligt och väldokumenterat, det finns en verifieringskedja och våra revisorer säger att Konsolidator sparar tid för oss jämfört med vår tidigare Excel-baserade metod”

säger Anders Tang Christensen, CFO hos Configit A/S

Vil du veta mer om Konsolidator?

Vi berättar gärna mer! Du är välkommen att anmäla dig till ett av våra morgonmöten, där du själv kan prova Konsolidator®. Du kan också kontakta oss för att boka in ett personligt möte.