Kunder av alla storlekar lyckas med Konsolidator

Miinto

Miinto är en webbutik som samlar fysiska modebutiker på en gemensam marknadsplats och består av drygt 1 200 detaljhandlare i fyra olika länder. Miinto har varit kund hos Konsolidator sedan 2015 och var en av de allra första kunderna som började använda lösningen.

Holmris Group

Holmris Group består av en huvudkoncern och tre underkoncerner med starka varumärken och totalt 15 företag i sex olika länder.