11 sep 2019

Læs mere

Pressemeddelelse nr. 2-2019, 11. september

Som en integreret del af Konsolidators vækststrategi og ambition om at etablere Konsolidator som det foretrukne konsolideringsværktøj i Europa har Konsolidator pr. 1. oktober ansat Peter Simonsson som sælger til det store svenske marked.  På trods af, at Konsolidator først nu aktivt går ind på det svenske marked, er den kendte svenske koncern Boozt allerede at finde blandt Konsolidators kunder.

Med ansættelsen af Peter Simonsson får Konsolidator en væsentlig kapacitet med 20+ års erfaring inden for finansielle konsoliderings- og rapporteringsløsninger, salg af selvsamme løsninger til både store og små koncerner, og et indgående kendskab til det svenske marked.

Peter Simonsson har været ansvarlig for, og involveret i mere end 300 finansielle konsoliderings- og rapporteringsprojekter. I denne sammenhæng har han arbejdet direkte med salg af systemer til Enterprise Performance Management (EPM), så som Enterprise Reporting og Microsofts Great Plains, Oracle og Hyperion, OCRA og Unit4, som softwaremæssigt er det, der ligner Konsolidator mest, og som frem for alt sælges til de samme disponenter.

Med tilgangen af Peter Simonsson øges muligheder for at udbygge markedspositionen på det svenske marked.

Over 200.000 koncerner i Europa og over 7.500 i Sverige estimeres at være i målgruppen for Konsolidator.

Vedhæftet fil

20 aug 2019

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 6-2019

Konsolidator vækst i omsætning på 53% og vækst i ARR på 48% for første halvår i forhold til 1. halvår 2018

Regnskabsmeddelelse for perioden fra 1. januar til 30. juni 2019.

Highlights

Udrulning af Konsolidators platform og software:

Økonomisk vækst:

             

Organisatorisk vækst:

* ARR (Annual Recurring Revenue) er baseret på Konsolidators forventninger til abonnementsomsætningen de næste 12 måneder fra de eksisterende kunder.

Om Konsolidator

Konsolidator A/S er påbegyndte udviklingen af softwaren til selskabets platform for fem år siden. Konsolidators aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North med første handelsdag den 10. maj. Udbuddet blev overtegnet med 141 % og bruttoprovenuet udgjorde 19,4 mio.kr., og nettoprovenuet udgjorde 17,1 mio.kr.

Konsolidator er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners nøgletal. Konsolidator ønsker at gøre små- og mellemstore koncerners finansielle konsolidering og rapportering nemmere. Den tid koncernerne sparer, og de kvalitetsdata der opnås, når de benytter Konsolidators cloud-baserede værktøj betyder, at koncernerne kan træffe bedre beslutninger og dermed levere højere strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf. +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Finansiel kalender

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
www.ey.com

 

 

Vedhæftet fil

15 aug 2019

Selskabsmeddelelse nr. 5-2019


Skift af Certified Adviser

Konsolidator A/S har pr. 15. august 2019 valgt Ernst & Young P/S som Certified Adviser.

Søborg, 15. august 2019


Om Konsolidator

Konsolidator A/S er en fem år gammel software virksomhed, der 10. maj lod sig børsnotere på Nasdaq First North. Bruttoprovenuet fra udbuddet blev 19,4 mio.kr.

Konsolidator er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners nøgletal. Konsolidator ønsker at gøre små- og mellemstore koncerners finansielle konsolidering og rapportering nemmere. Den tid koncernerne sparer, og de kvalitetsdata der opnås, når de benytter Konsolidators cloud-baserede værktøj betyder, at koncernerne kan træffe bedre beslutninger og dermed levere højere strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf. +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser
Ernst & Young P/S
Martin Wiig Nielsen, tlf. 7323 3000
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

04 jul 2019

Læs mere

Konsolidator har indgået aftale med den første engelske kunde. Åbningen af det engelske marked, på estimeret 20.000 potentielle kunder, er en integreret del af Konsolidators vækststrategi, der ventes at genere en omsætningsvækst på over 100% i 2019.

CEO, Claus Finderup Grove, udtaler: ”Med vores første kunde på det engelske marked bekræftes vores antagelser, at der også i England er et hul i markedet og en efterspørgsel på den service, vi leverer med Konsolidator.”

Om Konsolidator

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der, hostet af Microsoft Azure, automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners KPI´er. Konsolidator A/S strømliner den finansielle konsoliderings- og rapporteringsproces hos små og mellemstore koncerner, og giver økonomifunktionen mulighed for at skabe en højere grad af strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf.: +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Søborg, 4. juli 2019

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 8988 7846
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk


Vedhæftet fil

27 jun 2019

Læs mereKonsolidator har indgået en 1-årig eksklusivitetssalgspartneraftale for Singapore og Malaysia med konsulentvirksomheden AP Flow

Konsolidator blev i marts måned udvalgt af EU Gateway | Business Avenues, som den eneste danske virksomhed blandt 50 europæiske vækstvirksomheder, til at deltage på konferencen ConnecTechAsia i Singapore, Asiens digitale hovedstad fra d. 18-20. juni. ConnecTechAsia showcaser de mest innovative, digitale tech løsninger, der kommer til at forme fremtiden i virksomhederne.

EU Gateway | Business Avenues har siden 1990 arbejdet for at fremme økonomisk interaktion og samarbejde mellem Europa og Japan. Efter mere end 25 års tilstedeværelse på markedet er EU Gateway | Business Avenues blevet en førende forretningsplatform, der etablerer vellykkede partnerskaber mellem europæiske og asiatiske virksomheder i Japan, Korea og Sydøstasien. EU Gateway | Business Avenues fungerer som adgangskort for europæiske virksomheder til at markedsføre sig, hvor det kan være vanskeligt at trænge ind på grund af forretningskultur eller lovmæssige begrænsninger.

Konsolidator var succesfuld i konkurrencen af europæiske virksomheder, om udvælgelsen til ConnecTechAsia, med de mest lovende produkter på markedet samt med potentiale for at vokse via internationalisering” - siger Ellen Pedersen fra Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter, Europa-Kommissionen.

Konsolidator valgte at takke ja til EU Gateways tilbud om en plads på ConnecTechAsia, selvom det primære marked for Konsolidator fortsat er UK, Sverige og DACH, fordi det Sydøstasiatiske marked er langt fremme i forhold til digitalisering, og parate til at adoptere cloudteknologien, og fordi EU Gateways stærke netværk og organisation ville kunne etablere lokal kontakt til Konsolidators vigtigste implementeringspartnere.

På ConnectTechAsia lykkedes det Konsolidator at opbygge netværk og skabe grobund for langsigtede partneraftaler. 3 ud af 4 big 4 revisionshuse viste interesse for Konsolidator, og ønsker alle at forsætte dialogen omkring muligheden for at blive implementeringsparter. Som afslutning på en succesfuld konference indgik Konsolidator kontrakt med konsulentvirksomheden AP Flow om en 1-årig eksklusivitetssalgspartneraftale for Singapore og Malaysia.

AP Flow har mange års erfaring indenfor salg af finance software og har derved et stort netværk blandt Konsolidators målgruppe, hvilket er afgørende for et succesfuldt partnerskab. Med indgåelse af partnerskab med AP Flow er Konsolidator klar til at erobre markedet i Malaysia og Singapore. AP Flow har allerede afholdt det første indledende salgsmøde med en koncern i Singapore, som har efterspurgt et opfølgende salgsmøde i juni, hvor en demo af Konsolidator gennemgås. Tre yderligere salgsmøder med potentielle kunder er desuden booket i august.

Markedet i Singapore og Malaysia estimeres til 6.000 potentielle koncernkunder. Pga. usikkerhed omkring hvor hurtigt salgsindsatsen kommer op på fuld hastighed, er forventningen for det første år at Konsolidator har fået 10 kunder i Singapore og Malaysia med en forventet med en ARR på ca. DKK 500,000.

CEO Claus Finderup Grove vender tilbage til Singapore i august for at afholde opfølgende møder med både potentielle kunder og implementeringspartnere. Konsolidator har allerede i Danmark partnerimplementeringsaftaler med Deloitte og PwC.


Om Konsolidator

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der, hostet af Microsoft Azure, automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners KPI´er. Konsolidator A/S strømliner den finansielle konsoliderings- og rapporteringsproces hos små og mellemstore koncerner, og giver økonomifunktionen mulighed for at skabe en højere grad af strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf.: +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com


Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com


Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 8988 7846
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk


Vedhæftet fil

21 maj 2019

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3-2019, Søborg, 21. maj 2019

 

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2019

Highlights

* ARR er baseret på Konsolidators forventninger til abonnementsomsætningen de næste 12 måneder fra de eksisterende kunder.

Om Konsolidator

Konsolidator A/S er en knap fem år gammel software virksomhed, der 10. maj lod sig børsnotere på Nasdaq First North. Bruttoprovenuet fra udbuddet blev 19,4 mio.kr.

Konsolidator er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på koncerners nøgletal. Konsolidator ønsker at gøre små- og mellemstore koncerners finansielle konsolidering og rapportering nemmere. Den tid koncernerne sparer, og de kvalitetsdata der opnås, når de benytter Konsolidators cloud-baserede værktøj betyder, at koncernerne kan træffe bedre beslutninger og dermed levere højere strategisk værdi.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf. +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser

Kapital Partner ApS
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kapitalpartner.dk

 

Vedhæftet fil

07 maj 2019

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2-2019
København, 7. maj 2019

Konsolidators udbud overtegnet med 141%

Konsolidators udbud af 19,4 mio. kr. nye aktier er blevet positivt modtaget af både professionelle og private investorer, der samlet har tegnet for DKK 46,7 mio. svarende til, at udbuddet er overtegnet med 141%.

Konsolidator A/S offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark, jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2019 af 23. april 2019 og virksomhedsbeskrivelsen, der ligeledes blev offentliggjort den 23. april 2019.

Udbuddet blev planmæssigt lukket den 6. maj 2019 kl. 23:59. Selskabets udbud af 2.204.546 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie er fuldtegnet, hvilket giver Konsolidator et bruttoprovenu på 19,4 mio. kr. og en markedsværdi på 129,4 mio. kr.

Konsolidator har modtaget tegninger fra 1.682 investorer for i alt 2.204.546 stk. aktier, svarende til at udbuddet er overtegnet med 141%. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 10. maj 2019 under symbolet ”KONSOL” (permanent ISIN: DK0061113511).

CEO Claus Finderup Grove, Konsolidator: "Gennem hele udbudsperioden er vi blevet meget positivt modtaget af både professionelle og private investorer, herunder på vores investormøder, hvor der har været stor interesse og spørgelyst. Konsolidators konsolideringssystem er anerkendt af danske og udenlandske koncerner, herunder af børsnoterede selskaber, og vi har i løbet af tegningsperioden fået flere henvendelser fra nye potentielle kunder. Med provenuet fra udbuddet, en Nasdaq notering samt 1.678 nye aktionærer, er vi således allerede godt på vej mod at realisere vores målsætninger.

Resumé af Udbuddet:

Supplerende information

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 9.maj 2019. Første handelsdag på Nasdaq First North i København for selskabets aktier forventes at være den 10. maj 2019, under symbolet ”KONSOL” og ISIN DK0060989911. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Denmark formelt godkender spredningen af Konsolidators aktier. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet.

Om Konsolidator

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj til koncerner, der, hostet af Microsoft Azure, digitaliserer og automatiserer den finansielle konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på kundernes KPI´er.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf.: +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com


Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2A
2860 Søborg
www.konsolidator.dk

Certified Adviser
Kapital Partner
Jesper Ilsøe,
Tlf. 8988 7846
Jernbanegade 4
1608 København K
www.kaptalpartner.dk


Vedhæftet fil

23 apr 2019

Læs mere

Konsolidator A/S

Selskabsmeddelelse nr. 1-2019
København, 23. april 2019

Udbuddet i hovedtræk
  • Bruttoprovenuet er på DKK 19,4 mio.
  • Udbudskursen er DKK 8,80 kr. svarende til en markedsværdi af Konsolidator før udbuddet på DKK 110 mio.
  • Udbudsperioden løber fra den 23. april til den 6. maj 2019 kl. 23:59
  • Offentliggørelse af udbuddet forventes at ske den 7. maj, og første handelsdag forventes at være den 10. maj 2019.

Om Konsolidator

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj til koncerner, der, hostet af Microsoft Azure, digitaliserer og automatiserer den finansielle konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på kundernes KPI´er.

Yderligere oplysninger: CEO Claus Finderup Grove, tlf.: +45 2095 2988, e-mail: cfg@konsolidator.com

Konsolidator A/S
Tobaksvejen 2 A.
2860 Søborg
www.konsolidator.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 8988 7846
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dkVedhæftede filer