Om os

Konsolidator® er et cloud-baseret og standardiseret SaaS konsoliderings- og rapporteringsværktøj, der, hostet af Microsoft Azure, automatiserer konsolidering og månedsrapportering og leverer præcis og rettidig ledelsesinformation baseret på dine KPI´er. Det betyder, at du kan fokusere din tid på analysen af ​​dine data frem for produktionen og derved accelerere de strategiske beslutningsprocesser og drive koncernen i den mest profitable retning.

Vores historie

Koncerner af alle størrelser kæmper med problemer som dårlig datakvalitet, herunder manglende evne til at opnå rettidig og præcis ledelsesinformation samt ineffektivitet i forbindelse med forældede systemer.

Vi udviklede Konsolidator® som reaktion på nøjagtigt de problemstillinger. Som CFO´er oplevede vi et hul i markedet i forhold til levering af regnskaber og finansielle rapporter til bestyrelsen, direktionen, revisoren og bankerne. Vi manglede et simpelt og effektivt software, der kunne digitalisere vores arbejde. Udarbejdelse af koncernregnskabet i egen-udviklede Excel-regneark er for tidskrævende og udsætter en for store problemer, som manglende konsistens, dokumentation og gennemsigtighed samt høj fejlrisiko og stor afhængighed af den person, der har forberedt Excel- modellen.

Med Konsolidator® har vi derfor skabt en SaaS-løsning, der giver CFO’er i selv små og mellemstore koncerner mulighed for at digitalisere finansfunktionen og derved øge konkurrenceevnen. Digitalisering af finansfunktionen sikrer ikke bare konsistente kvalitetsdata men frigiver også tid til den reelle strategiske analyse.

Vi grundlagde Konsolidator® med en ambition om at skabe et cloud-baseret rapporterings- og konsolideringssoftware, der ville revolutionere koncernfinansfunktionerne verden over. Med vores baggrund som CFO’er (hos AP Møller-Mærsk, Lindeberg Group og Clipper Group), statsautoriseret revisor hos Deloitte og softwarearkitekt hos Dampskibsselskabet Norden har vi skabt den løsning markedet manglede, og som opfylder finansfunktionens nøjagtige behov.

 

Claus Finderup Grove

CEO, Claus FInderup Grove

Lars Højer Paaske

CTO, Lars Højer Paaske

Jack Skov

COO, Jack Skov